rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

Svážíme bioodpad

Jak jsme vás již informovali v Novém směru, naše obec obdržela dotaci výši 4.657.205,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci této dotace obec zakoupila nákladní vůz Iveco spolu se 4 kontejnery a štěpkovačem. Protože se v obci stále zvětšují plochy veřejné zeleně, bylo nutné také vybavit zaměstnance kvalitní technikou. Proto obec mimo tuto dotaci pořídila dvě nové sekačky na trávu – traktůrky.

Obracíme se na vás s prosbou o návrhy na vyřešení nejefektivnějšího využití 2 ks kontejnerů. Je však nutné stanovit umístění kontejnerů a četnost vývozů. Budeme rádi za váš názor a nápady.

Proto, abychom mohli splnit podmínky dotace a odvážet takto nahromaděný bioodpad do kompostárny k dalšímu zpracování, je nezbytné dodržovat některé základní podmínky.

 

Do kontejneru bude možné ukládat pouze bioodpad, do kterého patří:

 • Listí, tráva a plevel
 • Zbytky ovoce a zeleniny
 • Čajové sáčky a kávová sedlina
 • Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • Zbytky rostlin
 • Piliny
 • Hlína z květináčů
 • Spadané ovoce
 • Skořápky ořechů, vajec

Pro upřesnění si ještě připomeňme, co do bioodpadu nepatří:

 • Zbytky jídel (gastroodpad)
 • Jedlé oleje
 • Kosti, kůže, maso
 • Uhynulá zvířata
 • Exkrementy masožravých zvířat
 • Znečištěné piliny
 • Stavební suť
 • Plechovky
 • Komunální odpad
 • Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

A protože opakování je matka moudrosti, obdržíte v nejbližší době do schránek letáky, které se vztahují k třídění bioodpadu a možnostem jeho využití. V letáku bude vložený malý anonymní dotazník (případně si jej vytiskněte níže), který po jeho vyplnění můžete vhazovat do boxu ve vstupní hale obecního úřadu nebo do poštovní schránky obecního úřadu do konce března.

Obec přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad následovně:

 • v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži, Čs. Armády (u zvonů), U Pískovny (Nad Strží), K. Čapka (MŠ). K. Čapka (u rozcestí s Družstevní)
 • v liché týdny v ulicích: Loukotova (Krásný život), Vrbová, Malostranská, Zahradní (park u mostu), Okr. tř. J. Cimrmana, Neprašná

Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz výše.

Do kontejnerů také neukládejte větve.  Odložte je vedle kontejneru tak, aby nebránily provozu na přilehlé komunikaci, ale také aby nebránily odvozu kontejneru. Tedy nikoliv do přední části kontejneru s okem pro odtah. Větve se dále drtí a pokud je odložíte do ostatního bioodpadu do kontejneru, způsobujete tím pro zaměstnace značné potíže s další manipulací s nimi. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto jednoduchých pokynů.

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist