rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

Činnost spolku pro občanské záležitosti - SPOZ

Spolek pro občanské záležitosti během již více než 40 letého působení potěšil snad každou rodinu naší obce.

U zrodu SPOZ ve Staré Huti stály dvě osobnosti obce - paní Marie Dvorská, PhDr. a paní Dagmar Majzelová. Za dobu svého působení prošlo spolkem několik žen, které se neúnavně věnovali návštěvám seniorů při příležitosti jejich životních jubileí, vítání občánků, které se v naší obci koná jednotlivě, setkávání občanů obce (ať již bývalých, nebo současných), kteří se v daném roce dožívají 60i let, nebo příležitostným ceremoniálům (zlaté a diamantové svatby, poděkování významným občanům obce apod.).

Obě dámy – zakladatelky – však působí ve spolku i nadále, paní Dvorská jako „dvorní“ skladatel proslovů k jednotlivým událostem, paní Majzelová pak připravuje ne jen s dětmi kulturní část obřadů.

Všem bývalým i současným členkám Spolku pro občanské záležitosti patří velký dík a uznání za jejich dobrovolnou činnost.

„Jistěže obsah obřadů do r. 1990 byl částečně poplatný době, ovšem hudba, poezie, promluva vyjadřovala především snahu o citové obohacení těch, kterým byla určena. Myšlenka projevit upřímný zájem a pozornost spoluobčanům v mimořádných chvílích jejich života, ať radostných či smutných, je motivací jejich práce konané v době osobního volna bez odměny.“ (výňatek z publikace vydaní ke 100. výročí otevření zdejší školy).

Aktivity

  • Vítání občánků
  • Šedesátníci
  • Ostatní obřady

 

SPOZ v roce 2011

SPOZ v roce 2012

SPOZ v roce 2013

SPOZ v roce 2014

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist