Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.09.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva - TJ házená - dodatek č. 1 - 2019
1 Marie Guillenová
02.09.2019 31.12.2022 VPS - dotace - Středočeský kraj - KD Fasáda
1 Marie Guillenová
30.07.2019 31.12.2022 VPS - dotace - Středočeský kraj - SDH - dopravní automobil
1 Marie Guillenová
03.07.2019 31.12.2022 Smlouva kupní - Nákup DA pro SDH Stará Huť
1 Marie Guillenová
11.04.2019 31.12.2022 Smlouva o dílo - KD - fasáda
1 Marie Guillenová
11.04.2019 31.12.2022 Smlouva o dílo - KD - klubovny
1 Marie Guillenová
18.03.2019 31.12.2022 Dohoda - rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš
1 Marie Guillenová
11.02.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva - TJ házená - 2019
1 Marie Guillenová
11.02.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva - TJ kopaná - 2019
1 Marie Guillenová
11.02.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva - MKS - 2019
1 Marie Guillenová
21.09.2018 31.12.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce komunikací 2018 - II. fáze
1 Marie Guillenová
21.09.2018 31.12.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - rekonstrukce komunikací 2018
1 Marie Guillenová
13.09.2018 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva dodatek č. 1 - TJ kopaná - 2018
1 Marie Guillenová
20.06.2018 31.12.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce komunikací 2018
1 Marie Guillenová
29.05.2018 31.12.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce KD - elektromontáže 2018
1 Marie Guillenová
25.05.2018 31.12.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce KD - střecha
1 Marie Guillenová
19.04.2018 31.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - MKS - 2018
1 Marie Guillenová
19.04.2018 31.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ házená - 2018
1 Marie Guillenová
19.04.2018 31.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ kopaná - 2018
1 Marie Guillenová
26.03.2018 31.12.2020 Smlouva o dílo - KD -stavební práce 2
1 Marie Guillenová