rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

 

Během let 2011 - 2013 prošly budovy mateřské školy, základní školy i družiny zásadními proměnami. V ZŠ proběhla rozsáhlá rekonstrukce a kromě stavebních úprav, výměn oken, podlahových krytin, zateplení a rekonstrukce podlahy v tělocvičně byla pro žáky vybudovaná počítačová třída vybavená za pomoci dotací z EU. V mateřské škole i školní družině byla vyměněna okna a provedlo se zateplení půdy, u mateřské školy došlo k částečné výměně střešní krytiny. Přes tyto zásahy nedošlo na budovách ke změnám charakteru, ale zvýšil se komfort a pohodlí jak dětem, tak všem zaměstnancům těchto zařízení.   K 1. 10. 2002 došlo ke sloučení se Základní školou ve Staré Huti. Vznikl tak nový název zařízení – Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram. Tato zařízení pod vedením ředitelky Mgr. Kateřiny Melšové vstoupila k tomuto datu do právní subjektivity.   

Aktuality z MŠ a ZŠ v Novém Směru


Mateřská škola

P1040429

V roce 1944 byla zřízena Mateřská škola v přízemí budovy obecné školy. Vedením MŠ byl pověřen ředitel obecné školy Vojtěch Šobíšek. První učitelkou MŠ byla jmenována Bohuslava Mochánová. V roce 1945 byla MŠ přestěhována do sálu hostince u Hořovských. Další stěhování MŠ se uskutečnilo v roce 1950 do sálu hostince u Parýzků. O dva roky později začala v MŠ celodenní péče se stravováním. Opět se MŠ přestěhovala do obecné školy.

V domě číslo 138, kde je současná MŠ umístěna, dříve žil akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, herečka ND Leopolda Dostálová, byly od roku 1951 zřízeny jesle. V roce 1955 byl dům upraven a přizpůsoben provozu MŠ a ta se stala samostatným zařízením. Ředitelkou MŠ se stala Marie Plevková. Další úpravy proběhly v 70. letech přístavbou dalšího oddělení. Součástí MŠ se stala školní jídelna a kuchyně. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 45 dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Staré Huti.

K 1. 10. 2002 došlo ke sloučení se Základní školou ve Staré Huti. Vznikl tak nový název zařízení – Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram. Tato zařízení pod vedením ředitelky Mgr. Kateřiny Melšové vstoupila k tomuto datu do právní subjektivity.

Více na http://ms-sh.webnode.cz

 

Základní škola

P1040425

Vznik školy ve Staré Huti je úzce spjat se vznikem této obce. Mládež nejdříve docházela dlouhá léta do školy v Dobříši. Teprve po roce 1889, kdy byla zákonnou normou povolena maximální vzdálenost 5 km od místa bydliště žáků ke škole, byla Ve Staré Huti povolena výstavba školy pro děti zaměstnanců továrny. A tak se v polovině roku 1896 se stavbou započalo. V srpnu 1897 pak byla provedena kolaudace a v září 1897 škola slavnostně vysvěcena. Prvním řídícím učitelem se stal Ladislav Malý. Škola znamenala pro Starou Huť ohromný přínos nejen ve vzdělání a výchově dětí, ale v celkové osvětě občanů.

Mnohé velké městské školy v současné době za svou velkou přednost považují to, že mohou nejmladším dětem z 1. – 5. ročníku nabídnout jinou budovu než tu, ve které se vzdělávají děti z druhého stupně. Kladou důraz na rodinnější prostředí těchto školiček a na to, že je tak jejich dětem usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

My tyto podmínky nabízíme dětem stále. Komorní prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, znemožňuje anonymitu. Osobnější prostředí nerozvíjí sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých školách. Škola je v současné době trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Obavy rodičů, že děti jsou vyučovány ve spojených třídách jsou zcela zbytečné, protože hlavní předměty tj. ČJ, Mat a Aj jsou vyučovány samostatně. Ročníky jsou spojené pouze na výchovné předměty (TV, HV, VV, Prvouka a Pč).

Škola je umístěná v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné, menší počet dětí ve třídách ( v průměru 12 ) zajišťuje všem individuální péči. Pedagogové školy se snaží zajistit dětem netradiční způsoby výuky mj. i formou výuky na počítačích, projektové dny, výlety, exkurze. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou a od školního roku 2009/2010 máme instalovanou interaktivní tabuli. Součástí školy je i školní družina, která se nachází  ve vedlejší budově. Škola má vlastní tělocvičnu i víceúčelové hřiště.

Děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu, "Tvořivá škola - ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ ve Staré Huti" č. j. D6/2007

Rozpočtový výhled 2018-2020 

Více na http://zakladni-skola-stara-hut.webnode.cz/

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist