Obec Stará Huť
Stará Huť

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE STARÁ HUŤ

Stará Huť je obec ležící v jižní části Středočeského kraje asi 2 km východně od Dobříše a 20 km východně od okresního města Příbram. Rozkládá se na úpatí Brd při řece Kocábě, nadmořské výšce 352 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1674.

Setkání s občany 16.5.2024 - stručný obsah

Ve čtvrtek 16.5.2024 se v kulturním domě uskutečnilo již tradiční setkání s občany.

Starosta obce Petr Dragoun přivítal přítomné, kterých tentokrát přišlo na 60, a informoval o aktuálním stavu projektu přístavby II. stupně ZŠ a návazném projektu přístavby školní jídelny. Z technických důvodů bylo nutné zrušit výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude znovu vyhlášeno po doplnění potřebných údajů v položkovém rozpočtu na červen 2024. V září se předpokládá podpis smlouvy o dílo. Nástup prvních žáků do 6. ročníku v nové budově se očekává pro školní rok 2026/2027. Vznesené dotazy se týkaly především žádoucích dopravních omezení, např. v ulici K Vlastě. Dále bylo na dotaz sděleno, že pokud to nebude z kapacitních důvodů dobříšských škol nezbytné, nebude využita třída nad tělocvičnou pro potřeby 6. ročníku.

Změna systému sběru tříděných odpadů od ledna 2025 byl představen prostřednictvím podkladů zpracovaných společností Dokas Dobříš na základě dat z obcí, které již na systém přidělených nádob do každé nemovitosti přešly. Obec plánuje umístit ke každé nemovitosti dvě nádoby o objemu 240 l – jednu na plast, nápojové kartony a kov a druhou na papír. Plast s frekvencí 1x14 dní, papír 1x měsíčně a komunální odpad bude vyvážený nově pouze ve frekvenci 1x 14 dní a 1x měsíc. Týdenní frekvence již nebude. Tímto způsobem by měla obec splnit požadované % vytříděnosti a snížit množství komunálního odpadu. V opačném případě by byla obec za překročení limitů penalizovaná. Dotazy byly směřovány k řešení u bytových domů a rekreačních objektů. Zjednodušeně, bytové domy s jedním hlavním vchodem a chatová oblast budou mít pravděpodobně kontejnery.

Zároveň s dodáním 2 ks nádob na tříděný odpad (dodaných obcí zdarma) dojde k povinné výměně plechových nádob na komunální odpad za plastové.  Obec je v rámci celé akce pořídí za výhodnějších podmínek.

Tímto vyzýváme obyvatele, kteří disponují plechovou popelnicí na komunální odpad a pořízení nové plastové popelnice by chtěli zajistit prostřednictvím obce, aby zaslali do 30.6.2024 tento požadavek na obecní úřad, buď prostřednictvím emailu obec@starahut.eu, nebo osobně v kanceláři v úředních hodinách, případně prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách obce www.starahut.eu.

Dalším bodem byla informace ohledně ulice Knínská – opravy a zklidnění dopravy. Podle původních informací měl být povrch Knínské opraven již v dubnu. S ohledem na množství objízdných tras vedoucích naší obcí se oprava odložila a předpokládá se v září tohoto roku. Zároveň očekáváme termín opravy dálničního mostu. Z důvodu množství objízdných tras právě touto komunikací byla i tato stavba odsunuta a o termínu jsme dosud nebyli informováni.

Ve věci zklidnění dopravy na komunikaci Knínská byla z iniciativy obce zpracovaná studie. Nabízí se možné řešení formou ostrůvků v nejnáročnějších místech, tj. horní zastávka „Knínská“, křižovatka s ulicí Sportovní a Pod Lesem a případně opatření u zastávky „železniční“.  Na základě vzneseného dotazu k úsekovému měření bylo sděleno, že město Dobříš má již dostatek kapacit na vypořádání se s množstvím očekávaných přestupků. Je nutné dořešit finanční vypořádání mezi oběma obcemi v rámci vymožených pokut (přestupkovou agendu obec Stará Huť nezpracovává).

Na základě aktuálně obdržených podkladů byli přítomní občané seznámeni s projektem výstavby telekomunikačního vysílače o výšce 36 m v areálu společnosti BEZETA a.s. (traktorka). K tomuto projektu vydala obec nesouhlasné stanovisko. V podkladech není žádné vyjádření k hnízdění čápa bílého v bezprostřední blízkosti, jedná se o značnou výškovou budovu a změní se charakter obce. Nicméně panuje obava s důvodu „veřejného zájmu“ takových staveb a omezených možností obce.

Starosta dále seznámil přítomné se stavem procesu tvorby nového územního plánu, který by měl mít možnost významně zasáhnout do charakterů budoucích staveb a omezení ploch pro výstavbu, případně jiné využití. Novodobý trend je maximálně využít zákonné možnosti a budovat na venkově stavby s mnoha byty pod rouškou různých pojmenování – ateliér apod.

Další problém, který se právě vyskytl, je hodnocení lokality Králova stolice (altán) z pohledu možné těžby kamene. Proběhly průzkumné vrty, ve zpracování je koncepce „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“. Pozemky jsou většinou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld.

Všeobecným problémem v obci je pak parkování. Dříve travnaté plochy podél komunikací se pomalu mění v bahnité oraniště, mnoho obyvatel bezohledně parkuje na komunikacích.

Místostarostka seznámila přítomné s programem oslav 350. výročí založení obce. Akce se bude konat v sobotu 7.9.2024 v odpoledních hodinách. Program začne v kulturním domě pásmem s promítáním snímků pořízených v obci v průběhu minulých let, živými vstupy členů Místního kulturního střediska a hudbou. Následně bude v parku u vstupu do obce zasazena památná lípa, spolu s představením plánovaného projektu Živá historie. Jejím prostřednictvím budou formou umístěných QR kódů na jednotlivých místech obce občané i návštěvníci seznamováni se zajímavostmi obce, událostmi spojenými s její historií, zajímavými osobnostmi atd. Místa budou přidávána, informace budou doplňovány tak, jak obec obdrží náměty a podklady.

V rámci diskuse se řešil opakovaný prohřešek nedodržování zákazu zastavení v blízkosti obchodu, stejně jako bezohledné parkování v okolí mateřské školy v ranních hodinách, kdy dochází i ke kolizi s odjezdem autobusu.

Dalším tématem bylo parkování u rybníka Strž, kdy karavany najíždí na travnatou plochu. Starosta seznámil s projektem na úpravu prostoru. Bohužel majitelka pozemku pod parkovištěm není ochotná pozemek prodat, nicméně obec plánuje úpravy jak plochy v obecním vlastnictví (pláž) s terénním omezením vjezdu, tak úpravu parkoviště.

Závěrem poděkoval pan starosta přítomným za zájem o dění v obci a jejich podněty.

Datum vložení: 31. 5. 2024 14:41
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 14:45

Občan

Odkazy

Město Dobříš
Brdy-Vltava
Czech POINT

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/14 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 22/12 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Evropská unie

Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR