Obec Stará Huť
Stará Huť

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE STARÁ HUŤ

Stará Huť je obec ležící v jižní části Středočeského kraje asi 2 km východně od Dobříše a 20 km východně od okresního města Příbram. Rozkládá se na úpatí Brd při řece Kocábě, nadmořské výšce 352 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1674.

Prohlášení o ochraně soukromí / GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Stará Huť
Ing. Petra Křivonosková, e-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz; tel. kontakt 608 191 361

Informace

Dne 25. května 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení).

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení občané,

na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec zpracovává vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:
Název obce: Stará Huť
Sídlo: Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť
Zastoupená starostou Petrem Dragounem
IČO: 00243329

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?

Jako orgán veřejné moci, musí mít obec pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit vaše osobní údaje.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Ing. Petra Křivonosková
Kancelář č. 304, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš
Telefon: 608 191 361
E-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.

3. Z jakého důvodu zpracovává obec vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů zpracováváme proto, že nám tak ukládá zákon nebo jiný právní předpis. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje předáváme jiným subjektům v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

Do třetích zemí (zemí mimo EU) osobní údaje nepředáváme.

4. Jaká jsou vaše práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • Vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
  • Opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • Vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování
5. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům a jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Můžete nás požádat, abychom vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Zjevně bezdůvodný (opakující se v krátkém časovém období) nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

Požadovat můžete pouze přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osob, musíte od ní mít plnou moc.

Obec přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:
  • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na podatelně obce
  • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
Jiný způsob ověření není přípustný.

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

6. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Právě jeho úkolem je především dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.


Obec Stará Huť
zastoupená starostou Petrem Dragounem

Úřad

Odkazy

Město Dobříš
Brdy-Vltava
Czech POINT

Předpověď počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
slabý déšť 8 °C 2 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 6/2 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 5/2 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 11/5 °C

Evropská unie

Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR