Obec Stará Huť
Stará Huť

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE STARÁ HUŤ

Stará Huť je obec ležící v jižní části Středočeského kraje asi 2 km východně od Dobříše a 20 km východně od okresního města Příbram. Rozkládá se na úpatí Brd při řece Kocábě, nadmořské výšce 352 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1674.

Mimořádné události, bezpečnost, krizové řízení

Krizové řízení

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Stará Huť obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo na odkazu zde.
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.czportál veřejné správy
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 • Výstražné informace 

  Český hydrometeorologický ústav 

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna v případě vyhlášení krizového opatření hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) datum narození,

d) místo trvalého pobytu a 

e) místo přechodné změny pobytu.

Metodika-údaje-přechod.změnách-pobytu.pdf (84.31 kB)


Kontakty v případě krizové situace

Skupina krizového řízení:

Funkce: starosta
Jméno, příjmení: Petr Dragoun
Kontakt (MT): 607 941 572
Doporučená činnost ve štábu: řídí 1. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: místostarosta
Jméno, příjmení: Marie Guillenová
Kontakt (MT): 724 379 424
Doporučená činnost ve štábu: řídí 2. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: jednatel SDH
Jméno, příjmení: Josef Havelka
Kontakt (MT): 602 489 042
Doporučená činnost ve štábu: tajemník KŠ / zapisovate

Funkce: velitel SDH
Jméno, příjmení: Aleš Vandas
Kontakt (MT): 604 858 656
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje evakuaci

Funkce: ředitel školy
Jméno, příjmení: PaedDr. Zdeňka Halenkovská
Kontakt (MT): 732 490 501
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje nouzové přežití

Funkce: zastupitel
Jméno, příjmení: Petr Trojan
Kontakt (MT): 602 159 328
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje monitoring situace

Funkce: sekretářka/účetní
Jméno, příjmení: Lenka Kubátová
Kontakt (MT): 721 368 091
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje zázemí pro KŠO

Funkce: zastupitel
Jméno, příjmení: Luděk Drozd
Kontakt (MT): 604 245 173
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje další síly / prostředky


LogoS odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky:

https://www.hzscr.cz/clanek/jednotny-system-varovani.aspx

www.zachranny-kruh.cz,

na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni-system.html

Bezplatné poradenství v oblastech speciální pedagogiky, právního poradenství, psychologického poradenství, sociálního poradenství, konzultace s pediatrem nabízí v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Farní charita Starý Knín. Kontaktní místa jsou Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, Ústředí Farní charity Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Případně se obraťte na Mgr. Noemi Trojanovou, tel. 776 347 374, Noemi.Trojanova@email.cz

Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - kontakt (434.95 kB)

Poradna pro oběti trestných činů - kontakty a poradenství (130.12 kB) - informační leták (240.57 kB) 

Bezpečnostní desatero - HZS (779.45 kB)

Policie ČR: 158
Policie ČR - Obvodní oddělení Dobříš: 974 879 720, 318 521 419
Obecní úřad Stará Huť: 318 522 269
Starosta: 607 941 572
Místostarosta: 724 379 424

Telefonní čísla při poruchách

Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 840 840 840
Plánované odstávky el. proudu lze zjistit prostřednictvím odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
Plyn: RWE, Pohotovost 1239, Nonstop zákaznická linka 840 11 33 55, info@rwe.cz
Telefony: O2 - Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

Prevence kriminality v České republice

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.

Metodické příručky

 • Psychosociální krizová pomoc - https://www.mvcr.cz/clanek/psychosocialni-krizova-pomoc
  Informační letáky pro případ dopravních nehod a jejich následků.
 • Humanitární pomoc v České republice (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují.
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele - https://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele
  Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - https://www.mvcr.cz/clanek/sebeochrana-ukrytim
  Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek - https://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek
  Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele (pdf 5,76MB) - tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Evropská unie

Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR