Obec Stará Huť
Stará Huť

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE STARÁ HUŤ

Stará Huť je obec ležící v jižní části Středočeského kraje asi 2 km východně od Dobříše a 20 km východně od okresního města Příbram. Rozkládá se na úpatí Brd při řece Kocábě, nadmořské výšce 352 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1674.

Odpadové hospodářství

Kontenery pro tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony)
V obci Stará Huť je pro plátce za komunální odpad - fyzické osoby - k dispozici umístění tříděného odpadu na 4 stanovištích:

  • za obecním úřadem
  • Družstevní ulice u bývalého obchodu
  • u "vojenských" bytovek
  • Malostranská ulice

Udržujte u kontejnerů pořádek. V případě, že je někde kontejner již plný, odpad uložte na jiném stanovišti. Ponecháním odpadu mimo kontejnery vytváříte černou skládku.

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad (352.54 kB)

Vývozy kontejnerů na tříděný odpad jsou prováděny takto

  • Sklo a tetrapack dle potřeby, na základě objednávky
  • Papír vždy v pondělí a ve čtvrtek
  • Plasty vždy v pondělí

Kovový odpad

Kovový odpad můžete odložit do 2 k tomu určených označených nádob.

Směsný odpad

Jednorázově lze směsný odpad umístit do velkokapacitních kontejnerů za obecním úřadem vždy ve středu od 15 - 17 hod. a v sobotu od 9 -11 hod., pouze v době přítomnosti správce.

Bioodpady

Bioodpad pouze od občanů obce Stará Huť, případně majitelů rekreačních objektů v obci Stará Huť,  je svážen na základě předchozího oznámení, případně jej můžete odložit v prostoru u dálnice v období březen až srpen vždy ve středu od 15 do 19 hod. a v sobotu od 15 do 18 hod.; v období září až listopad pak ve středu od 15 do 18 hod. a v sobotu od 14 do 17 hod. 

Obec přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad následovně

  • v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži, Čs. Armády (u zvonů), U Pískovny (Nad Strží), K. Čapka (MŠ), K. Čapka (u rozcestí s Družstevní) 
  • v liché týdny v ulicích: Loukotova (Krásný život), Vrbová, Zahradní (park u mostu), Okr. tř. J. Cimrmana, Neprašná, Malostranská (u kontejnerů)
  • každý týden ve dnech úterý až čtvrtek: Družstevní (u kontejnerů na tříděný odpad), Sportovní (naproti restauraci Rafanda), Karla Čapka (slepá ulice), V Bambousích (u přečerpávací stanice).

Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz odkaz http://www.starahut.eu/index.php/odpadove-hospodarstvi/bioodpad

Do kontejnerů také neukládejte větve. Na požádání můžeme takový odpad odvézt, případně je odložte na vyznačené místo vedle kontejneru. Větve se dále drtí a pokud je odložíte do trávy, způsobujete tím pro zaměstnace značné potíže s další manipulací s nimi. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto jednoduchých pokynů.

Umístění kontejnerů na bioodpad (380.06 kB)

Použitý textil a obuv

Od února 2018 je na stanoviště za obecním úřadem přistaven také kontejner na textil a obuv. Je zapůjčen Diakonií Broumov, tudíž veškeré věci tam vhozené budou použity touto organizací.

Zároveň se již nebudou konat tradiční sbírky. Vše do sbírky můžete vhazovat zabalené do tohoto kontejneru.

Použitý potravinářský olej

Popelnice na odložení použitého pouze POTRAVINÁŘSKÉHO oleje  v plastových lahvích je k dispozici také na stanovišti za obecním úřadem. Motorový olej můžete odkládat v rámci mobilního sběru 2x ročně - viz odkaz "Tříděný a nebezpečný odpad".

Elektroodpad

Drobný elektroodpad je možné odložit do E-boxu ve vstupní hale obecního úřadu, kontejner na větší odpad, ale pouze do velikosti otvoru cca ...., je umístěný v prostoru za obecním úřadem.

 

Obec vynakládá stále více finančních prostředků na likvidaci odpadů všeho druhu, zároveň očekáváme spolupráci občanů, rekreantů i občasných návštěvníků ve smyslu řádného ukládání odpadů. Děkujeme.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Evropská unie

Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR